🔴 زوج های موفق روش های حل اختلاف را می آموزند.

“جان گاتمن” روانشناس كه ۲۰ سال زندگی زوج ها را مطالعه كرده، عامل اصلی موفقیت یا شكست ازدواج را توانایی، یا عدم توانایی حل اختلافات می داند.

🔴حتی اگر همسرتان و شما كاملاً با هم یكی باشید ، گاهی با نظر هم موافق نیستید و این مخالفت باعث ناراحتی می شود.
👈نباید به خشونت، اعتیاد و قهر رو بیاورید.
👈 تفاهم یعنی توانایی تحمل تفاوتها

اگر خواسته شما و همسرتان با هم فرق دارد، باید آن را حل كنید.
👈زوج های موفق با هم صحبت می كنند، حتی اگر احساس بدی نسبت به هم دارند. آنان در مورد اختلافات و مخالفت ها با هم مذاكره می كنند تا به نتیجه عادلانه برسند. آنان از یكدیگر حمایت می كنند.

👈غر نمی زنند. متلک و گوشه کنایه نمیزنند
👈در فرصت مناسب و خلوت خود، با هم صحبت میکنند، درددل میکنند، از احساس خود میگویند
👈👈 با هم قرار میگذارند و به هم #قول میدهند تا ایرادها را رفع و زندگی را بهتر کنند.

آنان می پذیرند در مواردی عشق ، برتر از پیروزی است.

اشتراک مطالب در: