جایگاه و اهمیت ازدواج از دیدگاه دانشمندان و روانشناسان و بزرگان

۱- علامه طباطبایی (ره) در این باره می فرماید :

« ازدواج یکی از هدف های طبیعت است و اصل پیوستگی بین زن و مرد امری سفارشی و تحمیلی نیست بلکه از اموری است که طبیعت بشری ، با رساترین وجه آن را توجیه و بیان می کند و از آن جا که اسلام دین فطرت است طبعاً این امر را تجویز کرده است و این پیوستگی را در قالب ازدواج ریخته و آن را از اختلاط های بی بند و بار و از صرف اطفای شهوت در آورده تا شکل ازدواج توأم با تعهد به آن بدهد و بدین سبب است که خداوند در آیه ۲۱ سوره نساء از آن به عنوان میثاق محکم ( میثاقاً غلیظاً) یاد نموده است و پیمان شکنی در این تعهد را امری مذموم و ناپسند می داند . » [۱]
۲- ویل دورانت :
« ما نمی دانیم که چه مقدار از مفاسد اجتماعی معلول تأخیر ازدواج است ولی ظاهراً بیشتر این مفاسد از تأخیر امر با برکت ازدواج ناشی می شود و حتی فساد پس از ازدواج نیز بیشتر محصول عادات پیش از ازدواج است . » [۲]

۳- ارنست گراوز (محقق علوم اجتماعي):
هنگام تغییر و تبدیل اجتماعی برای افرادی که در خارج امنیت روحی ندارند ، خانواده پیش از هر موقعی آخرین ملجأ می باشد . فقط در سایه ازدواج و خانواده است که زن و مرد می توانند در خود حس همکاری ، تعلق و به هم پیوستگی که یگانه شرط رشد و تکامل شخصیت آنها می باشد بوجود آورند . » [۳]


۱٫ نشریه یاس ، ش ۱۳ ، ص ۶

۲٫ لذات فلسفه ، ص ۹۱

۳٫ نشریه یاس ، ش ۱۳ ، ص ۶

امام خمینی (ره):
«ازدواج در اسلام یک میثاق الهی است که با انگیزه ی الهی آغاز می شود، اسلام انسان ساز است و می خواهد انسان درست کند به خاطر همین از قبل از ازدواج به زن گفته است ؛ چه مردی را انتخاب کن و به مرد گفته است چه زنی را انتخاب کن ؛ چه ادبی داشته باش و همین طور ازدواج را بعد از ازدواج را». [۱]
– مقام معظم رهبری:
فرصت ازدواج و آرام گرفتن در یک مجموعه خانواده یکی از فرصتهای مهم زندگی است. رای زن مرد – هر دو – این یک وسیله آرامش و آسایش روحی و وسیله ی دلگرم شدن به تداوم فعالیت زندگی است وسیله ی تسلی وسیله ی پیدا کردن یک غمخوار نزدیک که برای انسان در طول زندگی لازم است قطع نظر از نیازهای طبیعی انسان که نیازهای غریزی و جنسی می باشد مسأله تولید نسل و داشتن فرزند هم خود از دلخوشیهای بزرگ زندگی است پس می بینید از هر دو طرف که انسان نگاه می کند ازدواج یک امر مبارک و یک پدیده بسیار مفید است البته مهمترین فایده­ی ازدواج همان تشکیل خانواده است و بقیه مسائل فرعی و درجه دو و یا پشتوانه­ی این مسأله است مثل تولید نسل یا ارضای غرایز بشری، اینها همه درجه دو است درجه اول همان تشکیل خانواده است. خطبه عقد ۹/۱۲/۱۳۸۰
– شهید مرتضی مطهری:
«یک پختگی و پویایی وجود دارد که جز در پرتو ازدواج و تشکیل خانواده پیدا نمی شود در مدرسه پیدا نمی شود، در جهاد با نفس پیدا نمی شود، در نماز شب پیدا نمی شود، این کمالات را فقط باید در ازدواج و تشکیل خانواده به دست آورد و لذا هیچ وقت نمی شود که یک کشیش، یک کاردینال به صورت یک انسان کامل دربیاید، اگر واقعا در کار دنیایی خودش صادق باشد». [۲]
– آیه الله ناصر مکارم شیرازی:
«بعد از ازدواج، شخصیت انسان تبدیل به یک شخصیت اجتماعی می شود و خود را مسؤل حفظ همسر و آبروی خانواده و تأمین وسایل زندگی فرزندان آینده می بیند؛ به همین دلیل، تمام ابتکار و استعداد خود را به کار می گیرد و از ظرفیتهای وجودی خود کمال استفاده را می برد و به بالندگی بیش تری نایل می شود.»[۳]
– دکتر غلامعلی افروز:
«ازدواج هسته ی اولیه ی ایجاد خانواده و به نوبه ی خود واحدی در سنگ بنای جامعه ی انسانی است . ازدواج زمینه ساز مطلوب ترین فرصت برای زیباترین تلاقی چشمها ، گیراترین تبادل کلامها، استوارترین گامها، تجلی متعالی ترین ارزش ها و محبوب ترین کانون نزد خالق متعال می باشد.»[۴]

اشتراک مطالب در: